<< Cofnij Firmy i instytucje Rolnicy Jednostki samorzadu
terytorialnego
Klienci indywidualni Strona główna
 

 TABELE OPROCENTOWANIAOprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych i rolników
Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych
Produkty depozytowe wycofane z oferty Banku
Oprocentowanie depozytów w walutach wymienialnych
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych
Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych
Oprocentowanie kredytów dla rolników

Stopa lombardowa wynosi 2,50% (od 5.03.2015)
Stopa referncyjna NBP wynosi 1,50% (od 5.03.2015)
Stopa redyskonta weksli wynosi 1,75% (od 5.03.2015)
Stopa referencyjna WIBOR w kwietniu 2016 wynosi:
WIBOR 1M = 1,56% (z 31.03.2016, obowiązuje od 1.04.2016)
WIBOR 3M = 1,67% (z 31.03.2016, obowiązuje od 1.04.2016)
WIBOR średni 3M = 1,69% (z 31.03.2016, obowiązuje od 1.04.2016)

WIBOR 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBOR 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR średni 3M - przyjęto stawkę będącą średnią arytmetyczną notowań z poprzedniego kwartału kalendarzowego.

WIBOR 3M dla wyliczania wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych od roku 2015, od 1 kwietnia - 30 czerwca 2016 wynosi 1,68%
 

 

 
Kredyt technologiczny>>>

Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych>>>

Kredyt Mieszkanie dla Młodych>>>

Gwarancje de minimis...>>>

Nowe lokaty ...>>>

Komunikaty Banku...>>>

Nowa oferta ubezpieczeniowa...

Nasze wyniki w marcu ...>>>


   LOGUJ DO eBSR

 Nowa wersja eBSR


Bankowość mobilna