LINK DO ELEMENTU jst jst

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LINK DO ELEMENTU klienci indywidualni klienci indywidualni

KLIENCI INDYWIDUALNI

AKTUALNOŚCI

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:
1) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu   na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, albo
2) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Udzielany zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Kredyt daje możliwość uzyskania dofinansowania w formie premii technologicznej udzielanej przez BGK ze środków Funduszu Kredytu technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, stanowiącej źródło spłaty części kapitału kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji technologicznej.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.
Formularz wniosku o kredyt technologiczny dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie zamieszczone są na stronie internetowej www.bgk.pl