LINK DO ELEMENTU jst jst

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LINK DO ELEMENTU klienci indywidualni klienci indywidualni

KLIENCI INDYWIDUALNI

AKTUALNOŚCI

Rachunek VAT - podzielona płatność

Szanowni Państwo,
z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego, tzw. rachunku VAT.
Dla każdego Klienta instytucjonalnego posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT. Rachunek będzie prowadzony w walucie PLN.
Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub aneksu do umowy i wolne jest od prowizji i opłat bankowych. Numer NRB utworzonego rachunku VAT będzie dostępny w systemie bankowości internetowej oraz w placówkach Banku.
Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank otworzy kolejny rachunek VAT, również bez konieczności podpisywania umowy lub aneksu do umowy i wolny od prowizji i opłat.
Więcej informacji dotyczących rachunku VAT i mechanizmu podzielonej płatności znajdą Państwo tutaj ->
J
ak prawidłowo wypełnić przelew - zobacz