Zaloguj się
< Wróć do strony Aktualności

20.05.2021

Zebrania grup członkowskich Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, zgodnie z zapisami § 35, 36, 37 Statutu Banku, corocznie organizuje Zebrania Grup Członkowskich działających przy Oddziałach Banku.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie podjęła Uchwałę w sprawie: ustalenia liczby Grup Członkowskich, przyporządkowania członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich, zatwierdzenia projektu Porządku Obrad Zebrania Grupy Członkowskiej BSR w Krakowie, zatwierdzenia harmonogramu zebrań Grup Członkowskich BSR w Krakowie w 2021, zatwierdzenia Regulaminu Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Zebrania dla poszczególnych Grup Członkowskich odbędą się:

Pierwsza Grupa Członkowska członkowie z terenu działania Oddziału w Krakowie.
Zebranie odbędzie się w dniu 07.06.2021r. (poniedziałek) o godz. 14.00
w Sali Konferencyjnej Banku w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 7.

Druga Grupa Członkowska - członkowie z terenu działania:
- Oddziału w Krakowie Filia w Jerzmanowicach
- Oddziału w Luborzycy
- Oddziału Michałowicach
Zebranie odbędzie się w dniu 28.05.2021r. (piątek) o godz. 12.00
w Hotelu Witek ul. Handlowców 14, Modlniczka koło Krakowa

Trzecia Grupa Członkowska - członkowie z terenu działania:
- Oddziału w Czchowie
- Filii w Iwkowej
- Oddziału w Jodłowniku
- Filii w Tymbarku
- Oddziału w Nowym Wiśniczu
- Filii w Bochni
- Oddziału w Sułkowicach
- Oddziału w Trzcianie
Zebranie odbędzie się w dniu 01.06.2021r. (wtorek) o godz. 12.00
w Restauracji Marysia w Szczyrzycu, Szczyrzyc 195

Czwarta Grupa Członkowska - członkowie z terenu działania:
- Oddziału w Brzostku
- Oddziału w Dębicy
- Filii w Czarnej
- Filii w Jodłowej
- Oddziału w Pleśnej
- Oddziału w Ryglicach
- Oddziału w Tarnowie
- Filii w Bolesławiu
- Oddziału w Wadowicach Górnych
- Filii w Mielcu
- Oddziału w Wojniczu
- Filii w Radłowie
- Filii w Wietrzychowicach
- Oddziału w Zakliczynie
- Filii w Gromniku
- Filii w Rzepienniku Strzyżewskim
- Oddziału w Żabnie
Zebranie odbędzie się w dniu 31.05.2021r. (poniedziałek) o godz. 12.00
w Hotelu „Taurus” Ładna koło Tarnowa.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
4. Przyjęcie porządku Obrad Zebrania
5. Wybór Komisji Wnioskowej
6. Przedstawienie sprawozdań:
a. Rady Nadzorczej,
b. Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie za 2020r.
7. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli BSR Kraków
8. Dyskusja
9. Przyjęcie wniosków przez Zebranie Grupy Członkowskiej
10. Zakończenie obrad

Zarząd zaprasza wszystkich członków Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie do udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Uwaga:
Do Grupy Członkowskiej należą członkowie, którzy zamieszkują, mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie działania jednego z Oddziałów BSR w Krakowie.

 

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich Bankuharmonogram-zebran-grup-czlonkowskich-2021.pdf105.98kBPobierz