Zaloguj się

27.03.2020

Zmiana wysokości oprocentowania

Szanowni Państwo W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 roku dotyczącą obniżki stóp procentowych NBP, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie uprzejmie informuje, iż zmianie uległy stawki oprocentowania produktów depozytowych. W…

Czytaj więcej

26.03.2020

Kwoty wypłat gotówkowych w PLN z rachunków klienta

W celu zapewnienia Klientom Banku szybkiej i sprawnej obsługi kasowej, informujemy, że wypłaty z rachunku bankowego powyżej określonej dla danego Oddziału / Filii Banku kwoty wymagają wcześniejszego zgłaszania (awizowania) z wyprzedzeniem, co…

Czytaj więcej

20.02.2020

Informacja o zmianie Taryfy opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych od 16 marca 2020

Szanowni Państwo, Dziękujemy, że pozostajecie Państwo w gronie Klientów Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie. Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu od dnia 16.03.2020 r. zmian w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych…

Czytaj więcej

12.02.2020

Informacja o zmianie Taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych od 1 maja 2020

Szanowni Państwo, Dziękujemy, że pozostajecie Państwo w gronie Klientów Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie. Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu od dnia 01 maja 2020 r. zmian w „Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego…

Czytaj więcej