Zaloguj się

05.01.2022

Zmiana wysokości oprocentowania produktów kredytowych

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 04 stycznia 2022 roku dotyczącą podwyższenia podstawowych stóp procentowych NBP, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie uprzejmie informuje, iż od dnia 05 stycznia 2022 roku zmianie uległy…

Czytaj więcej

31.12.2021

Rozliczenia zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu przelewów natychmiastowych EXPRESS ELIXIR

1. BSR w Krakowie umożliwia Klientom korzystającym z bankowości elektronicznej eBSR oraz aplikacji moblilnej TuBSR realizację zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu przelewów natychmiastowych EXPRESS ELIXIR. Dzięki usłudze środki przekazywane…

Czytaj więcej

31.12.2021

Wypłaty z rachunku osób małoletnich

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nieprzekraczające w okresach miesięcznych dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego rozporządzeniem Rady Ministrów. W roku 2022 minimalne wynagrodzenie…

Czytaj więcej

24.11.2021

Zmiana Regulaminu rachunków dla klientów instytucjonalnych i rolników

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z uwagi na zmienione przepisy ustawy prawo bankowe w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych dla klientów instytucjonalnych” zostały zaktualizowane zapisy o rachunku VAT dotyczące:-…

Czytaj więcej