Zaloguj się

08.09.2022

Zmiana wysokości oprocentowania produktów kredytowych od 8 września 2022

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2022 roku dotyczącą podwyższenia podstawowych stóp procentowych NBP, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie uprzejmie informuje, iż od dnia 8 września 2022 roku zmianie uległy stawki…

Czytaj więcej

02.09.2022

Kwoty wypłat gotówkowych w PLN z rachunku Klienta wymagające awizowania

W celu zapewnienia Klientom Banku szybkiej i sprawnej obsługi kasowej, informujemy, że wypłaty z rachunku bankowego powyżej określonej dla danego Oddziału / Filii Banku kwoty wymagają wcześniejszego zgłaszania (awizowania) z wyprzedzeniem, co…

Czytaj więcej

02.09.2022

Rozliczenia zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu przelewów natychmiastowych EXPRESS ELIXIR

1. BSR w Krakowie umożliwia Klientom korzystającym z bankowości elektronicznej eBSR oraz aplikacji moblilnej TuBSR realizację zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu przelewów natychmiastowych EXPRESS ELIXIR. Dzięki usłudze środki przekazywane…

Czytaj więcej

02.09.2022

Terminy rozliczeń

1. Bank realizuje bezgotówkowe dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza rachunku poprzez obciążenie rachunku w momencie otrzymania zlecenia oraz przekazanie na rachunek odbiorcy w następujących terminach:1) Polecenia przelewów na rachunki bankowe…

Czytaj więcej