Zaloguj się

19.01.2021

Zmiana sposobu płacenia kartą w Internecie - przypomnienie

W związku z wprowadzeniem tzw. silnego uwierzytelniania uprzejmie przypominamy, że od 01.01.2021 r. zmianie uległ sposób potwierdzania płatności kartą w Internecie. Do dnia 31.12.2020 r. transakcja potwierdzana była jednorazowym kodem 3D Secure…

Czytaj więcej

31.12.2020

Komunikat w sprawie kart płatniczych dla klientów indywidualnych

KARTY PŁATNICZE 1. Bank wydaje do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego kartę debetową Visa Classic StandardLimity transakcyjne obowiązujące dla karty Visa Classic Standard wynoszą:a) do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 10 000 zł…

Czytaj więcej

31.12.2020

Komunikat w sprawie kart płatniczych dla klientów instytucjonalnych

KARTY PŁATNICZE 1. Bank wydaje do rachunku rozliczeniowego bieżącego lub pomocniczego prowadzonego w złotych kartę debetową Visa Business Standard. Limity transakcyjne obowiązujące dla karty Visa Business Standard wynoszą:a) do wysokości salda…

Czytaj więcej

31.12.2020

Wypłaty z rachunku osób małoletnich

Za czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu uważa się wypłaty, nieprzekraczające w okresach miesięcznych dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego rozporządzeniem Rady Ministrów. W roku 2021 minimalne wynagrodzenie…

Czytaj więcej