Zaloguj się

12.04.2018

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

Klient może złożyć w Banku reklamację, w której zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank. Dopuszczalna forma reklamacji: pisemna – osobiście lub przesyłką pocztową, ustna – telefonicznie lub osobiście podczas wizyty…

Czytaj więcej

11.04.2018

Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Po zakończeniu procesu reklamacyjnego, jeżeli Klient nie zgadza się z  decyzją Banku, ma prawo do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Bankiem. Podmiotami właściwymi do pozasądowego rozwiązywania sporów są: Bankowy Arbitraż…

Czytaj więcej

09.04.2018

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg

Klient może złożyć w Banku skargę przedmiotem której może być w szczególności niedbałe lub nienależyte wykonywanie zadań bądź świadczenie usług przez pracowników Banku a także naruszanie interesów skarżących. Dopuszczalna forma skargi Skargi…

Czytaj więcej

05.04.2018

Rachunki i rozliczenia w walutach wymienialnych

BSR w Krakowie prowadzi walutowe rachunki rozliczeniowe oraz walutowe rachunki oszczędnościowe w następujących walutach wymienialnych: dolary amerykańskie (USD) franki szwajcarskie (CHF) funty angielskie (GBP) waluta europejska (EUR) -…

Czytaj więcej