Zaloguj się
< Wróć do strony Komunikaty

28.08.2020

Informacja o zmianie Taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych i rolników

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie uprzejmie informuje, iż od dnia 1 września 2020 roku wchodzi w życie zaktualizowana Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych i Rolników.
Zmiana w Taryfie polega na podwyższeniu prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych przekazywanych na rachunki złotowe oraz walutowe klientów instytucjonalnych i rolników oraz prowizji za prowadzenie rachunku dla rolnika (wariant I).
Zmianie ulega również stawka prowizji w przypadku gdy posiadacz rachunku rozliczeniowego dokona przelewu środków na swój rachunek oszczędnościowy lub oszczędnościowo - rozliczeniowy prowadzony w BSR w Krakowie.

Mamy nadzieję, że zaktualizowana taryfa spotka się z Państwa akceptacją, w przeciwnym wypadku,
od dnia otrzymania informacji o zmianach mają Państwo możliwość złożenia w Oddziale Banku lub przesłania pocztą oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
Niezłożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.

Jednolita taryfa opłat i prowizji dostępna jest w Oddziałach/Filiach/POK Banku oraz na stronie Banku. SPRAWDŹ

 


Zapraszamy do korzystania z produktów i usług będących w ofercie
Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.