Zaloguj się
< Wróć do strony Komunikaty

25.06.2020

Minimalne kwoty wpłat na rachunki lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych oraz minimalne saldo na książeczce oszczędnościowej a’vista

Minimalne kwoty wpłat na rachunki lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych oraz minimalne saldo na książeczce oszczędnościowej a’vista

1. Rachunki lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych zakładanych przez Internet „Lokat eBSR” - 1 000,00 zł,
2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych „Lokata Stabilna” - 1 000, 00 zł,
3. Pozostałe rachunki lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych - 250,00 zł,
4. Minimalne saldo na książeczce oszczędnościowej a’vista – 5,00 zł


Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie