Zaloguj się
< Wróć do strony Komunikaty

16.04.2021

Rozliczenia zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu SORBNET

1. W BSR w Krakowie istnieje możliwość realizacji zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu SORBNET.

2. Za pośrednictwem tego systemu realizowane są głównie zlecenia płatnicze na kwoty 1 000 000,00 zł i wyższe, a także zlecenia na kwoty niższe, jeżeli zostały one uznane przez klienta za wyjątkowo pilne.

3. Opłaty za realizację zlecenia płatniczego w systemie SORBNET wynoszą:
• na kwotę 1 000 000,00 zł i wyższą - 20,00 zł
• na kwotę poniżej 1 000 000,00 zł - 40,00 zł

4. Za pośrednictwem systemu SORBNET nie mogą być realizowane:
• płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
• płatności na rzecz organów podatkowych
• płatności dokonywane na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych

5. Przelewy realizowane z wykorzystaniem systemu SORBNET, Bank realizuje poprzez obciążenie rachunku w momencie otrzymania zlecenia oraz przekazanie na rachunek odbiorcy w następujących terminach:
• składane w dni robocze do godziny 13:30 przekazywane są do banku odbiorcy w bieżącym dniu roboczym
• składane w dni robocze po godzinie 13:30 przekazywane są do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym
• mogą być wysyłane tylko do banków uczestniczących w rozliczeniach zleceń klientowskich poprzez SORBNET
• podlegają opłatom określonym w taryfie opłat i prowizji

6. Zlecenia płatnicze na kwoty 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych) i wyższe winny być awizowane co najmniej w dniu poprzedzającym realizację zlecenia.