Zaloguj się

Oprocentowanie

Stopa lombardowa wynosi 0,50% (od 29.05.2020)
Stopa referncyjna NBP wynosi 0,10% (od 29.05.2020)
Stopa redyskonta weksli wynosi 0,11% (od 29.05.2020)

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie informuje, że stawka WIBOR w listopadzie 2020 roku wynosi:

  • WIBOR 1M = 0,20% (z dnia 30.10.2020r.) obowiązuje od dnia 02.11.2020
  • WIBOR 3M = 0,22% (z dnia 30.09.2020r.) obowiązuje od dnia 01.10.2020
  • WIBOR średni 3M = 0,24% (z dnia 30.09.2020r.) obowiązuje od dnia 01.10.2020

WIBOR 1M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBOR 3M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR średni 3M – przyjęto stawkę będącą średnią arytmetyczną notowań z poprzedniego kwartału kalendarzowego

WIBOR 3M dla wyliczania wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych od roku 2015, od 1 października - 31 grudnia 2020 wynosi 0,23% (z dnia 31.08.2020)

Stopa referencyjna WIBID w listopadzie 2020 roku wynosi:

  • WIBID 1M = 0,00% (z dnia 31.10.2020r.) - obowiązuje od 02.11.2020
  • WIBID 3M = 0,02% (z dnia 30.09.2020r.) - obowiązuje od 02.11.2020

WIBID 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBID 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego

Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych i rolnikówdepozyty-dla-klientow-instytucjonalnych-i-rolnikow-8-06-2020.pdf108.29kBPobierz
Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnychtabela-c-08.06.2020.pdf181.10kBPobierz
Produkty depozytowe wycofane z oferty Bankuprodukty-depozytowe-wycofane-z-oferty-1-06-20.pdf127.07kBPobierz
Oprocentowanie depozytów w walutach wymienialnychoprocentowanie-depozytow-w-walutach-wymienialnych-1-06-20.pdf125.03kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych 01.07.2020jednolita-tabela-c-oprocent.-kred.-dla-klientow-indyw.-od-01.07.2020.pdf111.48kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych kredyty-dla-klientow-instytucjonalnych-2-listopada-2020.pdf203.72kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych - produkty wycofane 29.05.2020kredyty-dla-klientow-indywidualnych-produkty-wycofane-oferty-29-05-20.pdf115.70kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla rolników 29.05.2020kredyty-dla-rolnikow-29-05-2020.pdf175.81kBPobierz
Produkty kredytowe wycofane z oferty - Oddział w Dębicy 29.05.2020produkty-kredytowe-wycofane-z-oferty-oddzial-w-debicy-29.05.2020.pdf358.82kBPobierz