Zaloguj się

Oprocentowanie

Stopa lombardowa wynosi 2,75% (od 05.01.2022)
Stopa referencyjna NBP wynosi 2,25% (od 05.01.2022)
Stopa redyskonta weksli wynosi 2,30% (od 05.01.2022)

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie informuje:
wskaźnik referencyjny WIBOR w styczniu 2022 roku wynosi:

• WIBOR 1M = 2,23% (z dnia 31.12.2021) obowiązuje od dnia 03.01.2022
• WIBOR 3M = 2,54% (z dnia 31.12.2021) obowiązuje od dnia 03.01.2022
• WIBOR średni 3M = 1,54% (z dnia 31.12.2021) obowiązuje od dnia 01.01.2022

WIBOR 1M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBOR 3M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR średni 3M – przyjęto stawkę będącą średnią arytmetyczną notowań z poprzedniego kwartału kalendarzowego

WIBOR 3M dla wyliczania wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych od roku 2015, od 1 stycznia - 31 marca 2022 wynosi 2,06%

Stopa referencyjna WIBID w styczniu 2022 r. wynosi:

• WIBID 1M = 2,03% (z dnia 31.12.2021) - obowiązuje od 03.01.2022 r.
• WIBID 3M = 2,34% (z dnia 31.12.2021) - obowiązuje od 03.01.2022 r.

WIBID 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBID 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego

Administratorem wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Wskaźniki referencyjne WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR i publikowane na stronie www.gpwbenchmark.pl.

Historyczne wartości WIBOR i WIBID, definicje oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl .

 

 

Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych i rolników od 17 marca 2021depozyty-dla-klientow-instytucjonalnych-i-rolnikow-od-17-marca-2021.pdf30.62kBPobierz
Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych od 1 stycznia 2022depozyty-dla-klientow-indywidualnych-od-1-stycznia-2022.pdf240.24kBPobierz
Oprocentowanie depozytów w walutach wymienialnychdepozyty-walutowe-od-1-stycznia-2022.pdf189.59kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych od 5 stycznia 2022kredyty-dla-klientow-indywidualnych-od-5-stycznia-2022.pdf563.13kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych od 5 stycznia 2022kredyty-dla-klientow-instytucjonalnych-od-5-stycznia-22.pdf204.00kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla rolników od 5 grudnia 2022kredyty-dla-rolnikow-od-5-stycznia-22.pdf447.48kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych - produkty wycofane produkty-kredytowe-wycofane-z-oferty-5-stycznia-22.pdf818.25kBPobierz
Produkty depozytowe wycofane z oferty Bankudepozyty-wycofane-od-1-stycznia-2022.pdf156.04kBPobierz
Produkty kredytowe wycofane z oferty - Oddział w Dębicy od 9 grudnia 2021Plik nie znaleziony