Zaloguj się

Oprocentowanie

Stopa lombardowa wynosi 1,00% (od 07.10.2021)
Stopa referencyjna NBP wynosi 0,50% (od 07.10.2021)
Stopa redyskonta weksli wynosi 0,51% (od 07.10.2021)

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie informuje:
wskaźnik referencyjny WIBOR w październiku 2021 roku wynosi:

• WIBOR 1M = 0,18% (z dnia 30.09.2021) obowiązuje od dnia 01.10.2021
• WIBOR 3M = 0,23% (z dnia 30.09.2021) obowiązuje od dnia 01.10.2021
• WIBOR średni 3M = 0,22% (z dnia 30.09.2021) obowiązuje od dnia 01.10.2021

WIBOR 1M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBOR 3M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR średni 3M – przyjęto stawkę będącą średnią arytmetyczną notowań z poprzedniego kwartału kalendarzowego

WIBOR 3M dla wyliczania wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych od roku 2015, od 1 października - 31 grudnia 2021 wynosi 0,23%

Stopa referencyjna WIBID w październiku 2021r. wynosi:

• WIBID 1M = -0,02% (z dnia 30.09.2021) - obowiązuje od 01.10.2021 r.
• WIBID 3M = 0,03 % (z dnia 30.09.2021) - obowiązuje od 01.10.2021 r.

WIBID 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBID 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego

Administratorem wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Wskaźniki referencyjne WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR i publikowane na stronie www.gpwbenchmark.pl.

Historyczne wartości WIBOR i WIBID, definicje oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl .

 

 

Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych i rolników od 17 marca 2021depozyty-dla-klientow-instytucjonalnych-i-rolnikow-od-17-marca-2021.pdf30.62kBPobierz
Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnychtabela-c-08.06.2020.pdf181.10kBPobierz
Produkty depozytowe wycofane z oferty Bankuprodukty-depozytowe-wycofane-z-oferty-banku.pdf29.05kBPobierz
Oprocentowanie depozytów w walutach wymienialnychoprocentowanie-depozytow-w-walutach-wymienialnych-od-10-maja-2021r.pdf25.38kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych od 7 października 2021kredyty-dla-klientow-indywidualnych-od-7-pazdziernika-2021.pdf683.10kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla rolników od 7 października 2021kredyty-dla-rolnikow-od-7-pazdziernika-2021.pdf268.88kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych od 7 października 2021kredyty-dla-klientow-instytucjonalnych-od-7-pazdziernika-2021.pdf203.76kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych - produkty wycofane 29.05.2020kredyty-dla-klientow-indywidualnych-produkty-wycofane-oferty-29-05-20.pdf115.70kBPobierz
Produkty kredytowe wycofane z oferty - Oddział w Dębicy od 7 października 2021produkty-kredytowe-wycofane-z-oferty-oddzial-w-debicy-od-7-pazdziernika-2021.pdf810.47kBPobierz