Zaloguj się

Oprocentowanie

Stopa lombardowa wynosi 1,50% (od 18.03.2020)
Stopa referncyjna NBP wynosi 1,00% (od 18.03.2020)
Stopa redyskonta weksli wynosi 1,05% (od 18.03.2020)

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie informuje, że stawka WIBOR w kwietniu 2020 roku wynosi:

  • WIBOR 1M = 1,14% (z dnia 31.03.2020r.) obowiązuje od dnia 01.04.2020
  • WIBOR 3M = 1,17% (z dnia 31.03.2020r.) obowiązuje od dnia 01.04.2020
  • WIBOR średni 3M = 1,62% (z dnia 31.03.2020r.) obowiązuje od dnia 01.04.2020

WIBOR 1M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBOR 3M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR średni 3M – przyjęto stawkę będącą średnią arytmetyczną notowań z poprzedniego kwartału kalendarzowego

WIBOR 3M dla wyliczania wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych od roku 2015, od 1 kwietnia - 30 czerwca 2020 wynosi 1,71% (z dnia 28.02.2020)

Stopa referencyjna WIBID w miesiącu kwietniu 2020 roku wynosi:

  • WIBID 1M = 0,94% (z dnia 31.03.2020r.) - obowiązuje od 01.04.2020
  • WIBID 3M = 0,97% (z dnia 31.03.2020r.) - obowiązuje od 01.04.2020

WIBID 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBID 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego

Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych i rolnikówdepozyty-klienci-instyt-roln-od-2020-03-26.pdf118.74kBPobierz
Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnychdepozyty-klienci-indywidualni-od-2020-03-26.pdf158.95kBPobierz
Produkty depozytowe wycofane z oferty Bankuprodukty-depozytowe-wycofane-z-oferty-banku27-03-2020.pdf31.44kBPobierz
Oprocentowanie depozytów w walutach wymienialnychdepozyty-w-walutach-wymienialnych.pdf125.09kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnychoprocentowanie-kredytow-dla-indywidualnych.pdf106.15kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnychoprocentowanie-kredytow-dla-instytucjonalnych.pdf102.56kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla rolnikówoprocentowanie-kredytow-dla-rolnikow.pdf176.67kBPobierz