Oprocentowanie

Stopa referencyjna NBP wynosi 6,75% (od 08.09.2022)
Stopa lombardowa wynosi 7,25% (od 08.09.20022)
Stopa redyskonta weksli wynosi 6,80% (od 08.09.2022)

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie informuje:
wskaźnik referencyjny WIBOR w marcu 2023 roku wynosi:

• WIBOR 1M = 6,89% (z dnia 28.02.2023) obowiązuje od dnia 01.03.2023
• WIBOR 3M = 7,02% (z dnia 30.12.2022) obowiązuje od dnia 02.01.2023
• WIBOR średni 3M = 7,29% (z dnia 30.12.2022) obowiązuje od dnia 01.01.2023

WIBOR 1M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBOR 3M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR średni 3M – przyjęto stawkę będącą średnią arytmetyczną notowań z poprzedniego kwartału kalendarzowego

WIBOR 3M dla wyliczania wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych od roku 2015, od 1 stycznia - 31 marca 2023 wynosi 7,28%

Stopa referencyjna WIBID w marcu 2023 r. wynosi:

• WIBID 1M = 6,69% (z dnia 28.02.2023) - obowiązuje od 01.03.2023 r.
• WIBID 3M = 6,82% (z dnia 30.12.2022) - obowiązuje od 02.01.2023 r.

WIBID 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBID 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego

Administratorem wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Wskaźniki referencyjne WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR i publikowane na stronie www.gpwbenchmark.pl.

Historyczne wartości WIBOR i WIBID, definicje oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gpwbenchmark.pl .

 

 

Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnych od 1 stycznia 2023depozyty-dla-klientow-indywidualnych-od-1-stycznia-2023.pdf705.95kBPobierz
Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych i rolników od 19 grudnia 2022depozyty-dla-instytucjonalnych-i-rolnikow-od-19-grudnia-2022.pdf509.63kBPobierz
Oprocentowanie depozytów w walutach wymienialnych od 1 listopada 2022depozyty-w-walutach-wymienialnych-od-1-listopada-2022.pdf417.97kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych od 7 marca 2023kredyty-dla-klientow-indywidualnych-od-7-marca-2023.pdf542.54kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych od 8 września 2022kredyty-dla-klientow-instytucjonalnych-od-8-wrzesnia-2022.pdf377.47kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla rolników od 8 września 2022kredyty-dla-rolnikow-od-8-wrzesnia-2022.pdf622.02kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych - produkty wycofane od 29 maja 2020kredyty-dla-klientow-indywidualnych-produkty-wycofane-oferty-29-05-20.pdf115.70kBPobierz
Produkty depozytowe wycofane z oferty od 1 listopada 2022produkty-depozytowe-wycofane-z-oferty-od-1-listopada-2022.pdf533.42kBPobierz
Produkty kredytowe wycofane z oferty - Oddział w Dębicy od 8 września 2022produkty-kredytowe-wycofane-z-oferty-oddzial-w-debicy-od-8-wrzesnia-2022.pdf817.50kBPobierz