Zaloguj się

Oprocentowanie

Stopa lombardowa wynosi 0,50% (od 29.05.2020)
Stopa referncyjna NBP wynosi 0,10% (od 29.05.2020)
Stopa redyskonta weksli wynosi 0,11% (od 29.05.2020)

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie informuje, że stawka WIBOR w maju 2021 roku wynosi:

  • WIBOR 1M = 0,18% (z dnia 30.04.2021) obowiązuje od dnia 04.05.2021
  • WIBOR 3M = 0,21% (z dnia 31.03.2021) obowiązuje od dnia 01.04.2021
  • WIBOR średni 3M = 0,21% (z dnia 31.03.2021) obowiązuje od dnia 01.04.2021

WIBOR 1M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBOR 3M – przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego
WIBOR średni 3M – przyjęto stawkę będącą średnią arytmetyczną notowań z poprzedniego kwartału kalendarzowego

WIBOR 3M dla wyliczania wysokości oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych od roku 2015, od 1 kwietnia - 30 czerwca 2021 wynosi 0,21% 

Stopa referencyjna WIBID w maju 2021 roku wynosi:

  • WIBID 1M = -0,01% (z dnia 30.04.2021) - obowiązuje od 04.05.2021
  • WIBID 3M = 0,01% (z dnia 31.03.2021) - obowiązuje od 01.04.2021

WIBID 1M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego
WIBID 3M - przyjęto stawkę z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego

Oprocentowanie depozytów dla klientów instytucjonalnych i rolników od 17 marca 2021depozyty-dla-klientow-instytucjonalnych-i-rolnikow-od-17-marca-2021.pdf30.62kBPobierz
Oprocentowanie depozytów dla klientów indywidualnychtabela-c-08.06.2020.pdf181.10kBPobierz
Produkty depozytowe wycofane z oferty Bankuprodukty-depozytowe-wycofane-z-oferty-1-06-20.pdf127.07kBPobierz
Oprocentowanie depozytów w walutach wymienialnychoprocentowanie-depozytow-w-walutach-wymienialnych-od-10-maja-2021r.pdf25.38kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych od 1 stycznia 2021oprocentowanie-kredytow-dla-klientow-indywidualnych-styczen-2021.pdf104.97kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla rolników od 1 stycznia 2021kredyty-dla-rolnikow-1-stycznia-21.pdf271.17kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych kredyty-dla-klientow-instytucjonalnych-2-listopada-2020.pdf203.72kBPobierz
Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych - produkty wycofane 29.05.2020kredyty-dla-klientow-indywidualnych-produkty-wycofane-oferty-29-05-20.pdf115.70kBPobierz
Produkty kredytowe wycofane z oferty - Oddział w Dębicy 29.05.2020produkty-kredytowe-wycofane-z-oferty-oddzial-w-debicy-29.05.2020.pdf358.82kBPobierz