Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie udostępnia klientom korzystającym z bankowości elektronicznej eBSR oraz posiadającym jednocześnie rachunek walutowy i złotowy usługę KANTOR WALUTOWY. Dzięki łatwej i intuicyjnej obsłudze usługi, szybko i wygodnie można dokonać kupna/sprzedaży walut, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Aby skorzystać z usługi Kantoru wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej eBSR i wybrać zakładkę PRZELEWY, a następnie opcję KANTOR WALUTOWY.

Dzięki przyciskowi Kursy można zobaczyć aktualne kursy.

W celu wykonania transakcji kupna/sprzedaży waluty należy określić kwotę transakcji (pole Kwota przelewu) oraz walutę transakcji (lista rozwijalna Waluta przelewu) i wybrać kolejno rodzaj transakcji walutowej (Kup walutę lub Sprzedaj walutę), rachunek, z którego wykonujemy przelew oraz rachunek, na który wykonany będzie przelew.
W polu Sprzedaż lub Kupno wyświetlona zostanie kwota, którą chcemy odpowiednio sprzedać lub kupić. W polu Wartość w PLN wyświetlana zostanie kwota kupna lub sprzedaży przeliczona na PLN po kursie wyświetlanym w polu Kurs.

Kliknięcie przycisku Dalej powoduje przejście do formularza autoryzacji przelewu. Jeśli wprowadzone dane są poprawne należy zatwierdzić transakcję.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usługi KANTOR WALUTOWY w naszym Banku.