X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.

W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP)
OK
X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.


W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP) -->
OK

Klienci indywidualni

Rachunki bankowe

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto Junior

To konto dla osób małoletnich w wieku 13-18 lat, po ukończeniu 18 roku życia, można kontynuować korzystanie z rachunku wybierając z oferty Banku dowolny wariant ROR dla osób pełnoletnich.

Jak założyć Konto Junior ?

To bardzo proste.
Wystarczy przyjść do najbliższej placówki Banku Spółdzielczego Rzemiosła
w Krakowie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym.


Do otwarcia rachunku potrzebny jest tylko dokument tożsamości (dowód osobisty – rodzica/opiekuna prawnego, legitymacja szkolna - małoletniego)
i wspólnie możecie podpisać umowę.


Do rachunku oferujemy bankowość internetową oraz kartę: Visa Classic, która jest akceptowana w tysiącach miejsc w kraju i zagranicą.
Uwaga! Żeby do rachunku została wydana karta płatnicza osoba małoletnia musi przedłożyć dowód osobisty lub paszport.

Korzyści z Konta Junior:
otwarcie rachunku 0 zł
opłata za prowadzenie konta 0 zł,
wydanie karty 0 zł
opłata za posiadanie karty 0 zł
przelewy przez internet 0 zł

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl
Ochrona depozytów - komunikat BFG

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto Osobiste-@ktywne

To rachunek bankowy służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunek może być otwarty jako indywidualny lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób.

Kto może otworzyć Konto Osobiste @aktywne ?

Każda osoba fizyczna, która równocześnie skorzysta z dostępu do bankowości internetowej oraz będzie posiadaczem karty płatniczej.

Jak założyć Konto Osobiste ?

To bardzo proste. Wystarczy przedłożyć:

1. dokument tożsamości

2. wypełnić wniosek i podpisać umowę o prowadzenie ROR

Korzyści z Konta Osobistego @ktywne:

- opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, gdy wpływy na dane konto w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosły minimum 2000 zł ( za wpływy nie uznaje się przelewów pomiędzy rachunkami tego samego klienta, dokonywanych w obrębie jednego modulo ),

- opłata za kartę 0 zł, jeżeli w poprzednim miesiącu zostały dokonane i zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 700 zł,

- przelewy i stałe zlecenia w systemie bankowości internetowej 0 zł,

- wznowienie karty 0 zł,

- 5 sztuk darmowych sms do autoryzacji transakcji w miesiącu

Oferujemy kartę: Visa Classic Standard. Karta jest akceptowana w tysiącach miejsc w kraju i zagranicą.Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl
Ochrona depozytów - komunikat BFG

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto Osobiste- Standard

To rachunek bankowy służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Rachunek może być otwarty jako indywidualny lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób.

Jak założyć Konto Osobiste ?

To bardzo proste. Wystarczy przedłożyć:

1. dokument tożsamości

2. wypełnić wniosek i podpisać umowę o prowadzenie ROR

Korzyści z Konta Osobistego -Standard:

- otwarcie rachunku 0 zł

- opłata za kartę 0 zł, jeżeli w poprzednim miesiącu zostały dokonane i zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 500 zł,

- przelewy na rachunek w banku 0zł

Oferujemy kartę: Visa Classic Standard. Karta jest akceptowana w tysiącach miejsc w kraju i zagranicą.Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl
Ochrona depozytów - komunikat BFG

Rachunek oczędnościowo-rozliczeniowy KONTO PODSTAWOWE

Jest to podstawowy rachunek płatniczy wprowadzony znowelizowaną ustawą o usługach płatniczych. Przeznaczony dla osób, które nie mają innego rachunku płatniczego (oszczędnościowo-rozliczeniowego) w PLN w Polsce.
Więcej informacji dotyczących rachunku znajdą Państwo
tutaj.
Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl
Ochrona depozytów - komunikat BFG

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Senior

przeznaczone jest wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które przedstawią dokument/zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalnych albo ukończyły 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) rok życia.

Jak założyć Konto Senior?

To bardzo proste. Wystarczy przedłożyć:

1. dokument tożsamości /zaświadczenie świadczące o nabyciu praw emerytalnych

2. wypełnić wniosek i podpisać umowę o prowadzenie ROR

Korzyści z Konta Senior:

- otwarcie rachunku 0 zł

- opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, gdy wpływy na dane konto w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wyniosły minimum 700 zł ( za wpływy nie uznaje się przelewów pomiędzy rachunkami tego samego klienta, dokonywanych w obrębie jednego modulo ),

- opłata za kartę 0 zł, jeżeli w poprzednim miesiącu zostały dokonane i zaksięgowane na koncie transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 300 zł,
- przelewy na rachunek w banku 0zł


Oferujemy kartę: Visa Classic Standard. Karta jest akceptowana w tysiącach miejsc w kraju i zagranicą.


Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl
Ochrona depozytów - komunikat BFG

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Student

przeznaczony jest dla osób, które przed ukończeniem 25 lat, rozpoczęły studia w: szkołach wyższych szkołach posiadających status wyższej uczelni szkołach policealnych.

Jak założyć Konto Student ?

To bardzo proste. Wystarczy przedłożyć:

1. dokument tożsamości /aktualna legitymacja studencka albo szkolna

2. wypełnić wniosek i podpisać umowę o prowadzenie ROR

Korzyści z Konta Student:

- otwarcie rachunku 0 zł

- opłata za prowadzenie konta 0 zł,

- opłata za kartę 0 zł,

- przelewy na rachunek w banku 0zł

Oferujemy kartę: Visa Classic Standard. Karta jest akceptowana w tysiącach miejsc w kraju i zagranicą.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl
Ochrona depozytów - komunikat BFG

Rachunek oszczędnościowy –PREMIUM

Jeśli chcesz mieć dostęp do swoich środków przez cały czas i otrzymywać wyższe odsetki od środków zdeponowanych na koncie załóż Konto oszczędnościowe PREMIUM, połączenie konta i lokaty w jednym produkcie.

Oprocentowanie rachunku oparte jest na stawce WIBID 1M pomniejszonej o marżę 0,70 p.p. dla salda powyżej 1,000 zł. W przypadku salda do 1. 000 zł środki będę nieoprocentowane.

Waluta rachunku PLN

Kto może otworzyć rachunek oszczędnościowy Premium ?

Każda osoba fizyczna, rezydent i nierezydent

Posiadacz rachunku może otworzyć maksymalnie 1 rachunek PREMIUM

Jak założyć rachunek ?

To bardzo proste. Wystarczy przedłożyć:

1. dokument tożsamości

2. podpisać umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowego - Premium

Korzyści z rachunku oszczędnościowego Premium:

- otwarcie i prowadzenie rachunku jest bez opłat, podobnie jak pierwsza wypłata /przelew w miesiącu. Każda kolejna dyspozycja wypłaty/przelewu kosztuje 10 zł.


Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl
Ochrona depozytów - komunikat BFG

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych


Lokaty krótkoterminowe w PLN

Terminy lokat: 7, 14, 21 dni.

Oferujemy ją osobom posiadającym w BSR w Krakowie rachunek ROR lub oszczędnościowy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 20 000 zł.

Oprocentowanie stałe.

Po okresie umownym kapitał wraz z odsetkami przekazywany jest na wskazany rachunek w BSR w Krakowie.

Lokaty terminowe STANDARD w PLN

Terminy lokat: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 60 miesięcy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 250 zł.

Rachunek lokaty oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Na rachunkach lokat odsetki nalicza się po upływie okresu umownego i dopisuje do kapitału lokaty, przy czym do wkładów terminowych 24, 36 i 60 miesięcznych stosuje się kapitalizację roczną (co 12 miesięcy od daty wniesienia wkładu).

Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokaty terminowe PROGRESJA w PLN

Termin lokaty: 12 miesięcy.

Lokata nie jest odnawialna.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł

Rachunek lokaty oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Odsetki naliczane są po upływie okresu umownego.

Po upływie terminu umownego wkład oraz odsetki zostają przeksięgowane na rachunek oszczędnościowy, podstawowy Klienta prowadzony w Banku lub na rachunek nieoprocentowany.

Lokata PROGRESJA stwarza możliwość wycofania wkładu przed upływem okresu umownego wraz z odsetkami należnymi za rzeczywisty czas trwania lokaty, naliczonymi zgodnie z zasadą:

• za każdy zakończony okres jednomiesięczny według stopy procentowej dla danego okresu

• za pozostałe dni niepełnego miesiąca według stopy obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokata terminowa PROFIT

Termin lokaty: 1 lub 3 miesiące.

Lokata jest odnawialna.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł

Rachunek lokaty oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.

Naliczenie odsetek następuje po upływie okresu umownego.

W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza rachunku zadeklarowanego okresu przechowywania wkładu lokaty, za okres przetrzymania przysługuje Posiadaczowi rachunku obniżone oprocentowanie, ustalone w Umowie lokaty.

Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

Lokata eBSR w PLN

Lokatę może założyć każdy użytkownik bankowości internetowej eBSR, po wcześniejszym podpisaniu w Oddziale Banku ramowej umowy do zakładania tego typu lokat.

Terminy lokat: 7, 14, 21 dni – minimalna kwota lokaty 10 000 zł lub 1,2,3,6,12 miesięcy – minimalna kwota lokaty 1 000 zł.

Lokata oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.

Lokata może być odnawialna lub nieodnawialna – decyzję podejmuje użytkownik, w momencie zakładania lokaty w bankowości internetowej.

Odsetki od lokat naliczane i dopisywane są po upływie okresu zadeklarowania.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokaty WIBID 1M i WIBID 3M w PLN

Terminy lokat: 1 miesiąc (zależna od stawki WIBID 1M) lub 3, 6, 12, 24 miesiące (zależne od stawki WIBID 3M).

Rachunek lokaty oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Minimalna kwota lokaty 250 zł

Dla lokaty o oprocentowaniu zależnym od stawki WIBID 1M oprocentowanie zmieniane jest co miesiąc pierwszego dnia roboczego miesiąca na podstawie stawki WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.

Dla lokaty o oprocentowaniu zależnym od stawki WIBID 3M oprocentowanie zmieniane jest co 3 miesiące pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy na podstawie stawki WIBID 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego kwartału.

Podjęcie wkładu z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może nastąpić po upływie okresu umownego. Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokata STABILNA w PLN

Termin lokaty: 1 lub 3 miesiące.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł

Rachunek lokaty oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.

Lokata jest odnawialna.

Naliczenie odsetek następuje po upływie okresu umownego.

W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza rachunku zadeklarowanego okresu przechowywania wkładu lokaty, za okres przetrzymania przysługuje Posiadaczowi rachunku obniżone oprocentowanie, ustalone w Umowie lokaty.

Terminowy rachunek oszczędnościowy SKARBONKA w PLN

Terminy: 6, 12 i 24 miesięcy

Minimalna kwota pierwszej wpłaty 250 zł

Wpłaty środków na rachunki mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelewem z innych rachunków bankowych).

W trakcie trwania umowy na rachunki przyjmowane są wpłaty uzupełniające (dopłaty) w wysokości nie mniejszej niż 50 zł.

Z terminowego rachunku oszczędnościowego SKARBONKA nie dokonuje się częściowych wypłat. Żądanie wypłaty części środków z rachunku powoduje wypłatę przez Bank wszystkich środków wraz z należnymi odsetkami.

Podjęcie wkładu z rachunku może nastąpić po upływie zadeklarowanego okresu. Sposób zadysponowania środkami i należnymi odsetkami określony jest w dyspozycji otwarcia rachunku.

W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza zadeklarowanego okresu przechowywania wkładu za okres przetrzymania przysługuje oprocentowanie w wysokości określonej w umowie rachunku.

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych

BSR w Krakowie prowadzi rachunki w następujących walutach:

- dolar amerykański (USD)

- waluta europejska (EUR)

- funt angielski (GBP)

Terminy lokat: 1,3,6,12,24 i 36 miesięcy.

Lokaty są odnawialne.

Rachunki lokat oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

W przypadku niepodjęcia przez Posiadacza rachunku lokaty wraz z naliczonymi odsetkami w terminie zakończenia umowy, lokata zostaje przedłużona na następny taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem posiadacz rachunku nie otrzymuje odsetek.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Gwarantowanie depozytów

Karty płatnicze

Karta płatnicza Visa Classic Standard jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą dokonywanie w kraju i zagranicą:
- płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA
- wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA
- wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA

Karta Visa Classic Standard umożliwia także:
- dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta).
- sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę;
- zmianę numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę;
- aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach;
- awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą;
- korzystanie z innych usług dostępnych przy użyciu karty.

Bank wydaje kartę Visa Classic Standard z funkcją zbliżeniową, umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych (maksymalna kwota jednej transakcji na terenie Polski bez podania numeru PIN – 50,00 zł).
W każdym czasie można dokonać wyłączenia oraz ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej w sposób określony w komunikacie.

Karta Visa Classic Standard wydawana jest do rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych po złożeniu wniosku w Oddziale Banku. Karta jest wyposażona w mikroprocesor, potocznie zwany również chipem, z okresem ważności 4 lata.
Do jednego rachunku mogą być wydane maksymalnie 3 karty. Karta chipowa, w porównaniu z dotychczas wydawana kartą magnetyczną, gwarantuje użytkownikowi zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji.
Karta ta zawiera zarówno mikroprocesor (chip), jak również pasek magnetyczny, umożliwiający dokonywanie transakcji w terminalach nieprzystosowanych do akceptacji kart płatniczych wyposażonych w mikroprocesor.
Karta można dokonywać płatności do wysokości wolnych środków na rachunku z uwzględnieniem dziennych limitów transakcyjnych.


Do każdej karty Posiadacz rachunku może zdefiniować własne dzienne limity transakcji w ramach maksymalnych ustalonych przez Bank dziennych limitów transakcyjnych:
1. wypłata gotówki – 10 000,00 zł
2. całkowity dzienny limit transakcji 50 000,00 zł.


W przypadku utraty karty Visa Classic Standard dzwoń:
tel.: +48 61 856 52 78

W celu otrzymania karty VISA CLASSIC STANDARD Posiadacz rachunku jest zobowiązany złożyć osobiście w Oddziale Banku prowadzącym rachunek wypełniony wniosek i podpisać go w obecności Pracownika. Wniosek powinien być również podpisany przez przyszłego użytkownika karty, w przypadku gdy nie jest on Posiadaczem rachunku.

Informacja o kartach zbliżeniowych

Karta kredytowa VISA Credit Standard


Karta kredytowa Visa Credit Standard to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

Wybierając kartę kredytową Visa Credit Standard zyskujesz:
· możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z karty
· maksymalny limit kredytowy do 20.000,00 zł

· brak konieczności spłaty całości zadłużenia - minimalna spłata to tylko 3% wykorzystanego limitu karty miesięcznie, nie mniej niż 40,00 zł
· możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez dodatkowych opłat
· dokonywanie transakcji w Internecie
· możliwość ustalenia indywidualnych limitów dziennych zarówno na transakcje gotówkowe, jak i bezgotówkowe (w tym transakcje internetowe)
· możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie

Karta kredytowa Visa Credit Standard jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą dokonywanie w kraju i zagranicą:
· płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA
· wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA
· wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA,
· dokonywanie transakcji bez fizycznego przedstawienia karty np. poprzez Internet, telefon


Karta kredytowa Visa Credit Standard umożliwia także:
· sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę
· zmianę numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę
· aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach
· awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą
· korzystanie z innych usług dostępnych przy użyciu karty

Bank wydaje kartę kredytową Visa Credit Standard z funkcją zbliżeniową umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych (maksymalna kwota jednej transakcji na terenie Polski bez podania numeru PIN – 50,00 zł). Karta wydawana jest na 4 lata.

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty Visa Credit Standard należy dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia:
· telefonicznie w Centrum Komunikacji BZ WBK tel.: +48 61 856 52 78
W przypadku kradzieży lub zgubienia karty Visa Credit (z wizerunkiem bociana) wycofanej z oferty Banku należy dokonać natychmiastowego jej zastrzeżenia:
· telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A. tel:+48 86 215 50 50,
· telefonicznie za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart tel:+48 828 828 828

Informacja o kartach zbliżeniowycheBSR Bankowość Internetowa

Wszystkim klientom naszego Banku polecamy:
Okienko bankowe...w Twoim domu
Z bankowości internetowej BSR mogą korzystać wszyscy: klienci indywidualni oraz firmy
Dzięki bankowości internetowej Klient ma dostęp do wszystkich swoich rachunków bankowych, bez względu na miejsce i czas, za pośrednictwem komputera z wejściem do internetu
W ramach bankowości internetowej BSR Klient posiada swobodny dostęp do wszystkich rachunków. System umożliwia:
- sprawdzanie sald na rachunkach
- dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych, w przypadku braku realizacji przelewu system poinformuje klienta o tym fakcie oraz jego przyczynach
- definiowanie stałych zleceń np. przelewów, które będą wykonywane cyklicznie, automatycznie w terminie i warunkach określonych przez użytkowanika
- zakładanie lokat terminowych
- przegląd historii dokonanych operacji(z opcją precyzowania interesującego klienta okresu, np. bieżący dzień, ilość ostatnich dni, od dnia...do dnia.)
Oparta na systemie eBankNet bankowość internetowa BSR spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, dzięki technologii szyfrowania SSL oraz uwierzytelnieniu serwera certyfikatem. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi indywidualny login i hasło Klienta.
By korzystać z bankowości internetowej BSR wystarczy wypełnić wniosek i podpisać umowę w dowolnej placówce Banku.

SMS Banking

SMS Banking to nowy sposób na szybki i wygodny kontakt z Bankiem.
Z serwisu SMS Banking może korzystać każdy klient posiadający rachunek w BSR.

Serwis SMS Banking jest możliwy w dwóch opcjach:
  • na żądnie klienta - w odpowiedzi na konkretne zapytanie Bank przesyła zwrotny sms z żądanymi informacjami

  • automatycznie - wysyłane są wiadmości informujące klienta o każdej zmianie salda rachunków czy wystąpieniu debetu na rachunku
Uruchomienie usługi SMS Banking następuje po:
- wypełnieniu dyspozycji o świadczeniu usługi
- podaniu numeru telefonu komórkowego

Nadany w dyspozycji PIN - indywidualny kod dostępu klienta do serwisu SM Banking, każdy użytkownik może dowolnie zmieniać.

Serwis SMS Banking działa całą dobę.
Usługa dostępna dla użytkowników krajowych sieci telefonii komórkowej GSM.

SPRAWDZAM SAM, ILE MAM
Wyślij wiadomość: 3838

8589 MODULO#PIN#PYTANIE
gdzie: 8589 - pierwsze 4 cyfry numeru rozliczeniowego Banku, po których następuje spacja
modulo - modulo Klienta (skrócony 7 cyfrowy numer rachunku)
pin - nadane Klientowi czterocyfrowe hasło
pytanie - rodzaj oczekiwanej odpowiedzi

Lista możliwych pytań:
S Salda wszystkich rachunków
SB Salda rachunków bieżących
SK Salda kredytów
SL Salda lokat
O Oprocentowanie wszystkich rachunków
OB Oprocentowanie rachunków bieżących
OK Oprocentowanie kredytów
OL Oprocentowanie lokat
W Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
WB Trzy ostatnie operacje rachunków bieżących
WK Trzy ostatnie operacje kredytów
WL Trzy ostatnie operacje lokat

Instrukcja dla użytkowników usługi SMS Banking

Możliwość doładowania telefonu komórkowego w bankomatach oraz w bankowości internetowej. ZAPRASZAMY!

Informacja o przenoszeniu rachunków

Informacja o trybie przenoszenia rachunków bankowych

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Kraków, dnia 16.11.2016 r.


Szanowni Państwo,

Wykonując postanowienia art. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1864) Bank Spółdzielczy Rzemiosła
w Krakowie uprzejmie informuje o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

Będąc posiadaczami rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny, mogą Państwo w dowolnym Oddziale Banku złożyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci.

W przypadku śmierci środki zgromadzone na rachunkach zostaną wypłacone wskazanym osobom
bliskim: małżonkowi, rodzeństwu, wstępnym (tj. rodzicom, dziadkom, itd.), zstępnym (tj. dzieciom,
wnukom, itd.).
Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na ww. rachunkach bankowych reguluje art. 56
ustawy Prawo bankowe, o treści następującej:

„1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku
terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie — po swojej śmierci -
wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub
rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być
wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc
przed śmiercią posiadacza rachunku.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku
zmieniona lub odwołana na piśmie.
4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna
suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma
pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z
naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.”.


Z poważaniem,
Wioletta Zacharz
Dyrektor Biura Produktów i Procedur Depozytowych
oraz Pozostałych UsługKredyty

Osobom fizycznym na ich własne cele i nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą Bank oferuje:

Kredyt KONSOLIDACYJNY

Jedna niższa rata zamiast wielu rat różnych kredytów.
Wybierz kredyt konsolidacyjny, a zyskasz:

możliwość zmiany kilku rat w różnych bankach na jedną – niższą w BSR w Krakowie
możliwość konsolidacji nawet kilku produktów kredytowych:
- kredyt/pożyczka gotówkowa
- kredyt/pożyczka samochodowa
- limit w karcie kredytowej
- limit w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
- kredyt/pożyczka hipotecznym
- kredyt mieszkaniowy, (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony,
inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności)
- kredyt studencki
- kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy
w tym również produktów kredytowych, z których korzystasz w naszym Banku.
możliwość otrzymania dodatkowych środków przeznaczonych na dowolny cel konsumpcyjny
długi okres kredytowania – nawet do 25 lat
maksymalną kwotę kredytu – nawet do 600.000,00 zł.

Wysokość kredytu konsolidacyjnego uzależniona jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy i wartości zabezpieczenia.

Kredyt gotówkowy EKO

Przeznaczony jest na wymianę pokryć dachowych oraz elementów elewacji wykonanych z azbestu, na wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych lub na inne cele proekologiczne w tym między innymi pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne. Minimalna kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 60.000,00 zł. Kredyt udzielany jest na okres do 60 miesięcy.

Kredyt Bezpieczny Ekspres

- udzielany na dowolny cel konsumpcyjny.
Minimalna kwota kredytu wynosi 1.000,00 zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 50.000,00 zł. Kredyt udzielany jest na okres do 60 miesięcy. Obligatoryjne zabezpieczenie kredytu stanowi cesja praw z umowy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy "Życie Komfort" oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystywo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA oraz Concordia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych lub cesja praw z polisy na życie innego zakładu ubezpieczeń przedstawiona przez Klienta i zaakceptowana przez Bank.

Kredyt gotówkowy

- udzielany na dowolny cel konsumpcyjny. Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 100.000,00 zł. Kredyt udzielany jest na okres do 60 miesięcy.

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

- udzielany na dowolny cel konsumpcyjny. Maksymalny okres spłaty kredytu do 15 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości niemieszkalnej, stanowiącej zabezpieczenie kredytu i kwoty 500.000,00 zł. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości niemieszkalnej należącej do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Kredyt odnawialny w ROR

- udzielany posiadaczom rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BSR w Krakowie. Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać wysokości 6-krotnych wpływów na ROR i kwoty 50.000,00 zł. Kredyt udzielany jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia okresu kredytowania na następny 12 miesięczny okres bez konieczności spłaty kredytu na koniec okresu poprzedzającego przedłużenie umowy. Przedłużenie okresu kredytowania może nastąpić przez trzy kolejne 12 miesięczne okresy od daty pierwotnej spłaty kredytu wynikającej z umowy kredytowej.

Hipoteczny kredyt konsumpcyjny

- udzielany na dowolne cele konsumpcyjne. Maksymalny okres spłaty kredytu do 25 lat. Minimalna kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości mieszkalnej, stanowiącej zabezpieczenie kredytu i kwoty 600.000,00 zł. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości mieszkalnej należącej do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Kredyt mieszkaniowy

- udzielany na finansowanie celów mieszkaniowych:
- zakup działki budowlanej
- zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
- przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu
- wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
- budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę lub wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
- remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i odnawiania
- spłatę zadłużenie z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
- zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową
- refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele mieszkaniowe

Maksymalny okres spłaty kredytu do 30 lat. Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Możliwość rozliczenia części kwoty kredytu na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy.

Kredyt „cztery pory roku”

-udzielany na dowolny cel konsumpcyjny. Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 30.000,00 zł. Kredyt udzielany jest na okres do 36 miesięcy. 

BANK NIE POBIERA PROWIZJI ZA WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ KREDYTÓW

Debet w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
Posiadacz rachunku ROR może złożyć wniosek o przyznanie salda debetowego w rachunku. Saldo ustala się na podstawie średniej z wpływów na rachunek w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Saldo debetowe na rachunku może się utrzymywać przez okres 31 dni, licząc od dnia powstania salda do dnia poprzedzającego dzień spłaty.

Debet w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym

Posiadacz rachunku ROR może złożyć wniosek o przyznanie salda debetowego w rachunku. Saldo ustala się na podstawie średniej z wpływów na rachunek w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Saldo debetowe na rachunku może się utrzymywać przez okres 31 dni, licząc od dnia powstania salda do dnia poprzedzającego dzień spłaty.