X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.

W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP)
OK
X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.


W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP) -->
OK

Pozostałe usługi

Fundusze inwestycyjne Union Investment TFI S.A.investment

Przedmiotem działalności Union Investment TFI S.A. jest lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz posiada specjalistyczną wiedzę inwestycyjną, która przekłada się na większe możliwości osiągnięcia przez Państwa satysfakcjonujących zysków.

Zalety lokowania oszczędności w funduszach inwestycyjnych
Bezpieczeństwo zainwestowanych środków

 • oddzielenie majątku funduszu i firmy zarządzającej (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) - towarzystwo (TFI) nie może korzystać ze środków wpłaconych przez klientów do funduszy, dlatego że fundusz oraz TFI nim zarządzające to dwa oddzielne podmioty prawne.
 • utworzenie funduszu czy TFI wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego (dawniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Trzeba spełnić szereg wymagań, aby otrzymać od KNF licencję na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.


Oprócz KNF organami kontrolnymi, które czuwają nad poprawnym wykonywaniem przez TFI usług dla klientów, są:

 • Bank Depozytariusz – przechowuje aktywa funduszy, przyjmuje wpłaty na konta funduszy, dokonuje transferów środków klientów,
 • Agent Transferowy - zapewnia przepływ informacji pomiędzy Bankiem Depozytariuszem, a TFI oraz prowadzi rejestr wszystkich transakcji dokonywanych przez klientów.

Twoje pieniądze są chronione prawem. Zarządzanie aktywami powierzanymi przez uczestników funduszy jest w Polsce regulowane przez ustawę, a nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (dawniej Komisję Papierów Wartościowych i Giełd). Podstawy prawne to Ustawa z 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych oraz Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o obrocie papierami wartościowymi.
Dobór poziomu ryzyka

 • minimalizacja ryzyka - możliwość różnicowania inwestycji pod względem geograficznym (rynek polski lub rynki światowe)
 • możliwość wyboru instrumentów finansowych (akcje, obligacje, rynek pieniężny)
 • możliwość wyboru rodzaju inwestycji w zależności od poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego (fundusze bezpieczne, zrównoważone lub, jeśli akceptujesz wyższe ryzyko – agresywnymi)
 • możliwość inwestowania poza rynkiem polskim – fundusze inwestujące za granicą zapewniają łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych niż w przypadku inwestycji bezpośrednich w walutach obcych (w przypadku pomyślnej sytuacji rynkowej - inwestorzy mogą skorzystać na zmianach kursu walutowego w stosunku do złotówki)

Ponadprzeciętne zyski
Teoretycznie nie ma górnej granicy zysków z inwestycji w fundusze, m.in. dzięki zasadzie procentu składanego oraz korzystnym dla funduszy zapisom w ustawie podatkowej.
Wygoda

 • stały dostęp do zainwestowanych środków – w każdej chwili można wypłacić część lub całość, bez utraty uzyskanych odsetek,
 • możliwość kontroli swoich rejestrów i inwestowania przez internetowy system transakcyjno-informacyjny UniSieć (możesz tego dokonać kiedykolwiek zechcesz, mając dostęp do Internetu)
 • praca ze specjalistami od inwestycji ogranicza ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji


Jasna, przejrzysta struktura kosztów ponoszonych przez uczestnika
Informacja o wszelkich kosztach, jakie ponosisz, inwestując w fundusz podana jest w prospekcie informacyjnym. Prospekty udostępniane są w wersji elektronicznej w Internecie oraz w formie wydruków w każdym punkcie sprzedaży (obowiązkowo).
Informacje w zakresie oferowanych funduszy uzyskasz w Oddziałach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.
Wymagane prawem informacje, w tym czynniki ryzyka inwestycyjnego, są publicznie dostępne w prospekcie informacyjnym i jego skrócie na stronie www.union-investment.pl.

Sprzedaż polis ubezpieczeniowych


concordia
Nasz Bank, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, by wszystkie sprawy finansowe załatwiać "pod jednym dachem" pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń Concordia Ubezpieczenia.
Oferta ubezpieczenia dla Klienta Indywidualnego:

 • mieszkania, domy wraz z wyposażeniem od zdarzeń losowych

 • samochody - pełen zakres: OC, AC, NNW, Assistance, Ochrona Prawna

 • podróże zagraniczne

 • życie

 • zdrowie

 • OC w życiu prywatnym

 • ochrona prawna

 • oszczędzanie - gromadzenie oszczędności na pokrycie kosztów wykształcenia dzieci, emeryturę lub inny wybrany cel

Oferta ubezpieczeniowa dla Przedsiębiorcy:

 • majątek Przedsiębiorcy

 • ochrona prawna

 • życie i zdrowie pracownika

 • OC Przedsiębiorcy


Oferta ubezpieczeniowa dla Rolnika:

 • uprawy

 • maszyny rolnicze

 • budynki gospodarcze

 • OC Rolnika

 • produkcję zwierzęcą od utraty zysku

 • życie i zdrowie

 • ochrona prawna


Oferta dla Kredytobiorcy:
I. ubezpieczenie na życie "Życie Komfort" dla:

 • posiadaczy rachunków z limitem zadłużeniowym, posiadaczy kart kredytowych,

 • Klientów korzystających z kredytów gotówkowych, mieszkaniowych, hipotecznych,

 • Klientów korzystających z innych produktów kredytowych,

 • Ubezpieczenie "Życie Komfort" może finansowo zabezpieczyć Ciebie na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, a także od utraty pracy oraz chronić bliskich przed problemami finansowymi na wypadek śmierci.
II. ubezpieczenie "Concordia Dom":

 • ubezpieczenie domów, mieszkań, budynków, budowli i innych środków trwałych, z których cesja na rzecz Banku może stanowić zabezpieczenie kredytu. Posiadamy doskonałe warunki ubezpieczeń:

 • atrakcyjne stawki,

 • minimum formalności,

 • zakres ubezpieczenia indywidualnie dopasowany do potrzeb Klienta,

 • ochrona już od dnia następnego po opłaceniu składki.
Sprzedaż polis odbywa się we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku.

O szczegóły pytaj naszych sprzedawców.
Szczegółowa oferta ubezpieczeniowa Concordia Ubezpieczenia na www.concordiaubezpieczenia.pl

Terminale do akceptacji kart płatniczych-POS


elavon
Dzięki współpracy naszego Banku z Firmą ELAVON proponujemy bardzo korzystne warunki instalacji terminali do akceptacji kart płatniczych.
Oferta adresowana do właścicieli sklepów, punktów usługowych i handlowo – usługowych oraz innych podmiotów gospodarczych, które prowadzą rozliczenia z klientami.
Dlaczego powinieneś zaopatrzyć się w terminal:
 • coraz więcej Klientów chce płacić kartą

 • klienci, płacąc kartą, wydają więcej

 • płacenie kartą jest wygodniejsze niż gotówką

 • akceptacja kart ułatwia zdobywanie nowych Klientów i utrzymanie dotychczasowych

 • płatności kartą są bezpieczniejsze niż gotówką

 • karty płatnicze to nowoczesna forma płatności
ELAVON oferuje:
 • niezawodne, bezpieczne i korzystne cenowo akceptowanie płatności kartowych

 • szybkie przelewy za rozliczone transakcje

 • szeroki wybór nowoczesnych terminali stacjonarnych i przenośnych

 • rozwiązanie e-commerce

 • dodatkowy przychód z usług takich jak: DCC, doładowania telefonów komórkowych czy wypłata gotówki

 • efektywny system zarządzania ryzykiem i ochrony przed oszustwami kartowymi

 • pomoc w spełnianiu wymogów PCI-DSS - norm bezpieczeństwa akceptacji kart

 • łatwy w użyciu, bezpłatny system raportowanie przez Internet – iMerchantConnect

 • całodobowe telefoniczne wsparcie Biura Obsługi Klienta - dostępne przez cały rok
Elavon zapewnia autoryzację głosową, akceptację i rozliczenie oraz wszechstronne wsparcie w zakresie obsługi transakcji kartami Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, Maestro International, Discover, Diners, JBC, CUP oraz American Express. Elavon posiada szeroką ofertę terminali stacjonarnych i bezprzewodowych oraz rozwiązań zintegrowanych z kasami fiskalnymi. Umożliwia również obsługę kart chipowych i zbliżeniowych, zgodnie z aktualnymi standardami bezpieczeństwa transakcji i w oparciu o najnowsze technologie. Terminale mogą łączyć się przy użyciu linii telefonicznej, internetu lub sieci GPRS (niezależnie od sieci), a także przy użyciu technologii Bluetooth. Bezpłatne usługi dodatkowe:
 • DCC - usługa dostępna dla posiadaczy kart Visa i MasterCard, umożliwiająca płatność w walucie karty. Elavon obsługuje 47 walut w ramach usługi DCC- najwięcej w Europie i dzieli się z Twoją firmą częścią prowizji wygenerowanej z wymiany walut.

 • Cash Back - usługa dostępna dla posiadaczy kart Visa i MasterCard, umożliwiająca bezprowizyjną wypłatę gotówki w punktach handlowo - usługowych w powiązaniu z płatnością kartą.

 • Pre-Paid - usługa polegająca na sprzedaży doładowań do telefonów komórkowych. Obsługa doładowań to nowi klienci i dodatkowy przychód dla Twojej firmy, liczony od wartości sprzedanych doładowań.

 • E- commerce - rozwiązania w zakresie e-commerce umożliwiają Twojej firmie sprawnie i bezpiecznie świadczyć usługi za pośrednictwem Internetu.
Dodatkowe informacje w najbliższej placówce Banku.
Szczegóły na www.elavon.pl

Usługa doładowania telefonu

Promocja Orange
„Masz za staż”
Super oferta w Orange! Dla lojalnych klientów nawet 30% więcej za regularne doładowania!
W zależności od stażu w sieci dostaniesz bonus promocyjny liczony od wartości doładowania w wysokości:
 • 10% więcej - w pierwszym roku w sieci (0-12 miesięcy)
 • 20% więcej - w drugim roku w sieci (13-24 miesięcy)
 • 30% więcej - w trzecim i każdym kolejnym roku w sieci (25 i więcej miesięcy).
Wysokość swojego stażu sprawdzisz wysyłając SMS-a o treści STAZ pod numer 401 (koszt zgodny z planem taryfowym).
Szczegóły dostępne w regulaminie promocji
Promocja
„Skarbonka”
Orange rozdaje prezenty użytkownikom ofert na kartę! W ramach promocji za doładowanie konta można otrzymać dodatkowe środki, które gromadzone są na dedykowanym koncie „Skarbonka”.
Usługę można włączyć poprzez:
 • wysłanie SMS-a pod numer 848 (koszt: 20 groszy brutto) w treści wpisując hasło SKARBONKA,
 • wybór odpowiedniej opcji po zalogowaniu do Orange On-line na stronie www.orange.pl/online,
 • wpisanie na klawiaturze telefonu krótkiego kodu *110*06*00# i potwierdzenie przyciskiem połączeni,
Po włączeniu usługi, za każde doładowanie konta Orange przyzna bonus wysokości 5% wartości doładowania.
Promocja Skarbonka obowiązuje do odwołania. Prezent zostanie przyznany automatycznie w ciągu 24h od momentu doładowania.
W każdej chwili Abonent ma możliwość sprawdzenia ilości środków zebranych w Skarbonce poprzez wysłanie SMS-a (koszt: 20 groszy brutto) o treści ILE pod numer 848 lub poprzez wpisanie na klawiaturze telefonu krótkiego kodu *110*06# i potwierdzenie przyciskiem połączenia (bezpłatnie).
Szczegóły dostępne w regulaminie usługi promocyjnej Skarbonka.
Usługa doładowania telefonu dostępna jest dla wszystkich Klientów, którzy mają uruchomiony aktywny dostęp do systemu internetowego eBSR oraz eBSR – Biznes.
Jak doładować telefon poprzez bankowość internetową?
  • Wystarczy zalogować się do systemu bankowości internetowej, wybrać z Menu opcję "Doładowanie telefonu", następnie wybrać operatora i wcisnąć przycisk Dalej.

  • Kolejny krok to wybranie numeru telefonu oraz kwoty doładowania.

  • Należy zwrócić uwagę, aby numer telefonu podany był z prefiksem kraju, bez znaku „+” i „0”.

  • W zależności od operatora w formularzu zostanie pokazana lista dostępnych kwot doładowań lub pole na wpisanie własnej kwoty. Po podaniu tych danych należy wcisnąć przycisk Dalej.

  • W kolejnym kroku doładowania system wyświetla szczegóły transakcji i prosi o hasło. Po podaniu prawidłowego hasła i naciśnięciu przycisku Wykonaj, system wyświetli komunikat informujący o przyjęciu zlecenia doładowania konta.

 • W ciągu kilkudziesięciu sekund na koncie telefonu pojawi się zasilenie.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z doładowaniem telefonów, w tym reklamacji, prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta Blue Media, pod numerem +48 58 76 04 844 (połączenie płatne według stawek operatora) od poniedziałku do piątku 7:00 - 22:00soboty 8:00 -16:00lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych z bankowości http://zasilenia.info.blue.pl/media/pdf/regulamin.pdf
Jeżeli potrzebują Państwo, aby została wystawiona faktura, prosimy o zarejestrowanie swoich danych po zalogowaniu zasilenia.faktura.pl

Konkurs T-Mobile „Kierunek na nagrody”

Już jedno doładowanie kwotą 30 zł wystarczy by walczyć o mega zestawy nagród. Do zdobycia MacBook, iPhony, iPady oraz doładowania.
Konkurs dedykowany jest dla wszystkich Klientów T-Mobile na kartę, Heyah lub w systemie Mix , którzy w czasie jego trwania doładują telefon kwotą minimum 30 zł. 
Zasady konkursu:

·  Doładuj konto T-Mobile, Heyah lub Mix poprzez serwis transakcyjny Banku, aplikację mobilną lub za pośrednictwem strony doładowań operatora. 
·  Odpowiedź na proste pytanie konkursowe.
·  Wypełnij poprawnie i prześlij formularz zamieszczony na stronie konkursu.
·  Jeśli wygrasz – zadzwonimy do Ciebie! 

Do wygrania wspaniałe nagrody: 
·  1 x zestaw: laptop MacBook, telefon iPhone Xs, tablet iPad Pro, zegarek Apple Watch, słuchawki AirPods
·  2 x zestaw: telefon iPhone Xr, tablet iPad 32GB, zegarek Apple Watch, słuchawki AirPods
·  3 x telefon iPhone Xr
·  10 x telefon iPhone 6
·  10 x tablet iPad 32 GB
·  300 x doładowanie telefonu kwotą 30 zł

Szczegóły w regulaminie konkursu oraz na stronie https://kieruneknanagrody.pl/
Konkurs trwa od 01.11. 2018 r. do 31.12.2018 r.

Western Union


western
W placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie zrealizujesz międzynarodowe przekazy pieniężne Western Union.
Western Union to światowy lider na rynku szybkich międzynarodowych przekazów pieniężnych. Klienci Western Union mogą łatwo i bezpiecznie przekazać pieniądze do ponad 245000 placówek zlokalizowanych w 200 krajach na całym świecie. Jest to największa sieć placówek świadczących międzynarodowe przekazy pieniężne.
Jak wysyłać pieniądze:
ETAP 1:
 • Udaj się do placówki banku realizującej przekazy:
ETAP 2:
 • Wypełnij formularz nadania przekazu, podając następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko odbiorcy (zgodnie z dokumentem tożsamości).

 • Miasto i kraj, do którego wysyłane są pieniądze.

 • Kwotę do wysłania

 • Dodatkowe usługi, które zamawiasz (w zależności od dostępności).
ETAP 3:
 • Przedstaw dokument tożsamości pracownikowi placówki.
ETAP 4:
 • Przekaż pracownikowi kwotę, którą chcesz wysłać, oraz opłatę za przekaz.
ETAP 5:
 • Odbierz potwierdzenie od pracownika

 • Pamiętaj o zachowaniu potwierdzenia z numerem kontrolnym przekazu pieniężnego (MTCN) i przekazaniu tego numeru odbiorcy.

 • Odbiorca może użyć tego numeru do odebrania pieniędzy.

 • W Polsce wymagane jest podanie numeru kontrolnego MTCN.
ETAP 6:
Jak odbierać pieniądze:
ETAP 1:
 • Aby odebrać przekaz pieniężny, należy przygotować ważny dokument tożsamości (ze zdjęciem) oraz sprawdzić, gdzie znajduje się placówka Western Union.

 • W celu odebrania gotówki, nadawca powinien także podać numer kontrolny przekazu pieniężnego (MTCN) pracownikowi placówki.

 • ETAP 2:

 • Udaj się do najbliższej placówki agencyjnej Western Union aby odebrać pieniądze.
ETAP 3:
 • W placówce Western Union zostaniesz poproszony o przedstawienie ważnego dokumentu tożsamości i ewentualnie o wypełnienie formularza odbioru przekazu.

 • W Polsce wymagane jest także podanie numeru kontrolnego MTCN.
ETAP 4:
 • Odbierz pieniądze i potwierdzenie.

 • Po weryfikacji dokumentu tożsamości, pracownik placówki wypłaci Ci pieniądze.
Przed dokonaniem przekazu prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami przekazu pieniężnego oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem przekazu, dostępnymi w każdej placówce realizującej przekazy Western Union.

Stałe zlecenia

Zlecenia stałe lub jednorazowe mogą być realizowane w rachunków:

- bieżącego
- pomocniczego
- ROR
- a’vista

Zlecenia wykonywane są na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku w placówce prowadzącej rachunek

Zlecenia mogą dotyczyć stałych płatności np. opłaty za najem lokali, światło, gaz, telefon, ubezpieczenia, spłaty kredytów, itp.

W przypadku zlecenia regulowania płatności za telefon, gaz, energię elektryczną Posiadacz rachunku powinien dodatkowo i we własnym zakresie zwrócić się do firm wystawiających te faktury ze stosownym pismem polecającym przesłanie rachunków do banku prowadzącego rachunek, który będzie regulował te płatności w wyznaczonym terminie przez obciążenie rachunku.

O wykonaniu dyspozycji w ramach stałego zlecenia bank zawiadamia Posiadacza rachunku na wyciągu z rachunku.

Zlecenia są wykonywane w kwocie i terminie wskazanym przez klienta do wysokości stanu środków na rachunku. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie wykonania zleceń stałych w przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Posiadacza.

Zlecenia, których termin realizacji przypada na dzień wolny od pracy Banku realizowane są w następnym dniu roboczym.

Odwołanie stałego zlecenia następuje poprzez wypełnienia przez Posiadacza rachunku odpowiedniej rubryki formularza zlecenia stałego lub na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego w placówce Banku prowadzącej rachunek.

Polecenia zapłaty

Bezgotówkowa forma rozliczeń, która ułatwia dokonywanie regularnych płatności z tytułu opłat za energię, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz, prenumeraty, spłaty kredytu, itp.

Polecenie zapłaty umożliwia terminową realizację zobowiązań bez konieczności udawania się do banku.

Ta forma rozliczeń może być stosowana jedynie w obrocie krajowym.

Do obowiązków Posiadacz rachunku należy jedynie zapewnienia na rachunku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań w terminach ich płatności.

Inicjatorem rozliczeń w formie polecenia zapłaty jest wierzyciel, to on proponuje podpisanie upoważnienia do obciążania rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi ze zobowiązań w umownych terminach zapłaty.
O wysokości kwot zobowiązań i terminach ich płatności wierzyciel informuje w formie wysłanych faktur lub rachunków.

Wierzyciel przesyła Posiadaczowi rachunku dwa egzemplarze wypełnionego przez siebie upoważnienia. Formą wyrażenia przez Posiadacza rachunku zgody na stosowanie polecenia zapłaty jest podpisanie upoważnienia i wypełnienie pół określających numer rachunku bankowego i nazwę banku prowadzącego rachunek.

W przypadku rezygnacji z tej formy rozliczeń, Posiadacz rachunku wypełnia druk odwołania upoważnienia, składa go w swoim banku i jednocześnie wysyła drugi egzemplarz wierzycielowi.

Skup i sprzedaż walut

Z oferty banku w zakresie slupu i sprzedaży walut obcych w gotówce korzystać mogą klienci, którzy regulują płatności za towary i usługi w formie rozliczeń gotówkowych.

Bank sprzedaje również waluty na zagraniczne podróże służbowe dla pracowników jednostek delegujących oraz skupuje waluty nie wykorzystane podczas wyjazdów służbowych.

Oferta obejmuje także klientów indywidualnych, którzy bez żądnych ograniczeń kwotowych mogą po konkurencyjnych cenach zakupić lub sprzedać waluty obce. Przy kupnie lub odsprzedaży walut Bank oferuje możliwość indywidualnej negocjacji kursów.

Polecenie wypłaty w obrocie zagranicznym

BSR na życzenie klienta realizuje zlecenia płatnicze w następujących walutach wymienialnych: dolar amerykański (USD), dolar australijski (AUD), dolar kanadyjski (CAD), euro (EUR), forint węgierski (HUF), frank szwajcarski (CHF), funt brytyjski (GBP), jen japoński (JPY), korona czeska (CZK), korona duńska (DKK), korona norweska (NOK), korona szwedzka (SEK).

Transfery walut zagranicznych realizowane są w systemie SWIFT.

SWIFT to skomputeryzowany system telekomunikacyjny, świadczący usługi dla banków i instytucji finansowych, który gwarantuje niezawodny, szybki i bezpieczny transfer środków.

BSR oferuje możliwość negocjowania kursu indywidualnego dla transakcji powyżej określonej kwoty.

Dane niezbędne do realizacji przelewów w walutach obcych:

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

CODE SWIFT: POLU PL PR

PL(numer klienta - bez spacji)

Konwojowanie gotówki

Klientom naszego Banku oferujemy usługę wykonywaną przez pracowników ochrony Straży Bankowej, polegającą na transporcie i konwojowaniu wartości pieniężnych.
Transporty odbywają się na zlecenie Klienta z siedziby Firmy lub jej placówek do Banku lub odwrotnie.
Warunkiem korzystania z usługi transportu lub konwojowanego transportu wartości pieniężnych jest zawarcie umowy z Bankiem. Umowa określa zasady realizacji transportów wynikające z przepisów prawa oraz wynikające z potrzeb Klienta (np. częstotliwość i godziny wykonywania transportów).
Wpłata gotówki dokonana za pośrednictwem transportu wartości pieniężnych księgowana jest na rachunku Klienta tego samego dnia.
Usługa jest realizowana od poniedziałku do soboty.
Ceny za wykonywanie usługi ustalane są z każdym Klientem indywidualnie!


Realizowane przez WSO Straż Bankową transporty wartości pieniężnych to:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Bank ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzone do transportu wartości pieniężne od chwili przejęcia przez konwój.
GWARANCJA
Powierzone do transportu wartości pieniężne są ubezpieczone. W przypadku ich utraty gwarantujemy zwrot pełnej wysokości transportowanej gotówki.
PROFESJONALIZM
Usługę wykonują wyłącznie licencjonowani, umundurowani pracownicy WSO Straż Bankowa, wyposażeni w broń palną i specjalizujący się w transporcie i konwojowaniu wartości pieniężnych.
BEZPIECZEŃSTWO
Gotówka przewożona jest wyłącznie pojazdami przystosowanymi do transportu wartości pieniężnych.
NORMY
Transporty wartości pieniężnych odbywają się zgodnie z wymaganiami przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 7.09.2010r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 166 poz.1128).

Szczegółowe infromacje:
Oddział BSR w Krakowie, ul. Dunajewskiego 7
lub bezpośrednio: Wewnętrzna Służba Ochrony Straż Bankowa, tel. 12 421 18 00 w.155