Zaloguj się

Dobry Start 300+

Dobry Start 300+

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie umożliwia złożenie wniosku w Programie Dobry Start 300+ drogą elektroniczną w systemie bankowości internetowej eBSR.

Od dnia 1 lipca 2021 roku za pośrednictwem Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie można  składać wnioski w Programie Dobry Start (300+)  na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie do 20. roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24. roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 będą uczęszczać do przedszkola lub tzw. „zerówki" oraz studentów.

Aby skorzystać z usługi należy zalogować się do bankowości internetowej (eBSR), następnie z modułu WNIOSKI wybrać opcję WNIOSKI EXIMEE.

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

Podczas dopisywania wniosku w pierwszym kroku wybieramy rachunek, na który mają wpływać środki. Można wybrać rachunek z listy lub wpisać dowolny numer rachunku, a po zatwierdzeniu przejść do wniosku.
Wniosek można złożyć tylko we własnym imieniu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
Przed wypełnienim wniosku należy zapoznać się z informacjami o programie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - https://www.gov.pl/web/rodzina

Bank nie dokonuje weryfikacji poprawności treści wniosku, ani prawidłowości i kompletności załączników do wniosku.
Po wysłaniu wniosku przez serwis internetowy Banku nie będzie możliwości jego modyfikowania. W tym celu należy udać się do odpowiedniego organu, który został wskazany we wniosku.

ZGŁASZANIE REKLAMACJI

Reklamacje dotyczące wniosku, w zależności od ich przedmiotu powinny być zgłaszane:

  • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania,
  • do odpowiedniego organu – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu