Rodzina 500+

Rodzina 500+

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie umożliwia złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze  Rodzina 500+ drogą elektroniczną w systemie bankowości internetowej.

Aby skorzystać z usługi należy zalogować się do bankowości internetowej eBSR, następnie z modułu WNIOSKI wybrać opcję WNIOSKI EXIMEE.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

Podczas dopisywania wniosku w pierwszym kroku wybieramy rachunek, na który mają wpływać środki. Można wybrać rachunek z listy lub wpisać dowolny numer rachunku, a po zatwierdzeniu przejść do wniosku.
Wniosek można złożyć tylko we własnym imieniu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
Przed wypełnienim wniosku należy zapoznać się z informacjami o programie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - https://www.gov.pl/web/rodzina

Bank nie dokonuje weryfikacji poprawności treści wniosku, ani prawidłowości i kompletności załączników do wniosku.
Po wysłaniu wniosku przez serwis internetowy Banku nie będzie możliwości jego modyfikowania. W tym celu należy udać się do odpowiedniego organu, który został wskazany we wniosku.

ZGŁASZANIE REKLAMACJI

Reklamacje dotyczące wniosku, w zależności od ich przedmiotu powinny być zgłaszane:

  • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania,
  • do odpowiedniego organu - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu.