Zaloguj się

Kredyt płatniczy

Przeznaczony jest na sfinansowanie zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, usług, itp. Przyznawany jest przedsiębiorcom posiadającym w Banku czynny rachunek bieżący przez okres co najmniej 3 miesięcy. Udzielany jest do wysokości 50% potwierdzonych należności, z okresem spłaty do 30 dni.

Skontaktuj się z nami