Zaloguj się

Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej

Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej czyli: materiału siewnego, sadzenia ziemniaka oraz nasion warzyw, nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego, pasz i koncentratów paszowych, materiału opałowego do ogrzewania szklarni i tuneli, środków ochrony roślin, paliw na cele rolnicze. Okres kredytowania do 24 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu - 4000,00 zł na 1 hektar użytków rolnych (własnych lub dzierżawionych) przyjętych z nakazu płatniczego, zaświadczenia z Urzędu Gminy lub umowy dzierżawy. Do kwoty 10000,00 zł - rozliczenie kredytu na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy.

Skontaktuj się z nami