Zaloguj się

Kredyt hipoteczny konsumpcyjny

Kredyt hipoteczny konsumpcyjny

• przeznaczony na dowolne cele konsumpcyjne,
• kwota kredytu od 20.000 zł,
• maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu i kwoty 600.000,00 zł,
• okres kredytowania do 25 lat,
• zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości mieszkalnej oraz cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania,
• brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego konsumpcyjnego wynosi 12,97% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu 150.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 180 miesięcy, LTV (kwota kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie) 60%, kredyt wypłacany jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 11,91% w skali roku, wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 7,21% i marży Banku 4,70 p. p.  Kredyt spłacany miesięcznie w 179 równych rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.791,84 zł i ostatnia 180 rata w wysokości 1.792,46 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 175 300,82 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 172,531,82 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1,70 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2.550,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia  hipoteki 200,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnił kosztu ubezpieczenia nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 325 300,82 zł.

Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo – odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.10.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank podejmuje decyzję o udzielenie kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

 

 

Skontaktuj się z nami