Zaloguj się

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Udzielany na finansowanie celów mieszkaniowych:

• zakup działki budowlanej
• zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
• nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
• przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu
• wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
• budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę lub wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
• remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i odnawiania
• spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
• zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkalną
• refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele mieszkaniowe


Maksymalny okres spłaty kredytu do 30 lat. Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Możliwość rozliczenia części kwoty kredytu na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy.

 

Rzeczywista Roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu dla kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,78% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 250.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, wkład własny 20% wartości nieruchomości, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 3,46% w skali roku, na które składa się: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 0,26% i marża Banku 3,20 p. p. (do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki Bank podwyższa marżę o 1,00 p. p.), kredyt spłacany miesięcznie w 299 równych ratach kapitałowo – odsetkowych w wysokości 1.246,56 zł i ostatnia 300 rata w wysokości 1.244,64 zł. Całkowity koszt kredytu 131.935,08 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 1,70% tj. 4.250,00 zł, odsetki 123.966,08 zł, opłata sądowa za wpis hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno - prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 3.500,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, przy założeniu składki rocznej w wysokości 140,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu nie uwzględniono kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla Konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 381.935,08 zł.

Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto oprocentowanie kredytu po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki oraz ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem Banku w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.

Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie w związku ze wzrostem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2020r.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

 

Skontaktuj się z nami