Zaloguj się

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Udzielany na finansowanie celów mieszkaniowych:

  • zakup działki budowlanej
  • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę lub wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
  • remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i odnawiania
  • spłatę zadłużenie z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową
  • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele mieszkaniowe

Maksymalny okres spłaty kredytu do 30 lat. Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Możliwość rozliczenia części kwoty kredytu na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu dla kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,86% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 250.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, wkład własny 20% wartości nieruchomości, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 3,70% w skali roku, na które składa się: wskaźnik referencyjny WIBOR 3M 1,71% i marża  Banku 1,99 p.p. (do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki Bank podwyższa marżę o 1,00 p.p.), kredyt spłacany miesięcznie w 299 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 1.278,77 zł i ostatnia 300 rata w wysokości 1.276,32 zł. Całkowity koszt kredytu 137.147,55 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00%  tj. 0,00 zł, odsetki 133.628,55 zł, opłata sądowa za wpis hipoteki 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 3.300,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, przy założeniu składki rocznej w wysokości 132,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu nie uwzględniono kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty 387.147,55 zł.

Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto oprocentowanie kredytu po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki oraz ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem Banku w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.

Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie w związku ze wzrostem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Promocja dotyczy wniosków o kredyty mieszkaniowe złożonych od dnia 01.02.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2020 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu  art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

Skontaktuj się z nami