Zaloguj się

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Udzielany na finansowanie celów mieszkaniowych:
• zakup działki budowlanej
• zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
• nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
• przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu
• wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
• budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę lub wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
• remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i odnawiania
• spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
• zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkalną
• refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele mieszkaniowe

Maksymalny okres spłaty kredytu do 30 lat. Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Możliwość rozliczenia części kwoty kredytu na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wynosi 10,48% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 300.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), okres obowiązywania umowy 300 miesięcy, wkład własny 20% wartości nieruchomości, kredyt wypłacony jednorazowo, oprocentowanie kredytu zmienne 9,71% w skali roku wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M 7,21%  i marży  Banku 2,50 p. p. Kredyt spłacany miesięcznie w 299 równych ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości 2.665,78 zł i ostatnia 300 rata w wysokości 2.661,58 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 509 348,80 zł,  w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 499 729,80 zł, prowizja za udzielenie kredytu  1,70%  kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5.100,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki 200,00 zł, koszt ubezpieczenia  nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 4.300,00 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku, przy założeniu składki rocznej w wysokości 172,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 809 348,80 zł.

Do wyliczeń w reprezentatywnym przykładzie przyjęto ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem Banku w Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Konsument ma możliwość wyboru ubezpieczyciela.

Bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości oraz cesji na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, który może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne  oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty kapitałowo-odsetkowej, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.10.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy oceny zdolności kredytowej.  
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Osoby, które posiadają już kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką w BSR w Krakowie a znalazły się w trudnej sytuacji finansowej – utraciły pracę lub osiągają niskie dochody - mogą ubiegać się o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Więcej informacji znajduje się w załączonym dokumencie. Do pobrania jest również formularz wniosku.

 

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - informacjafundusz-wsparcia-kredytobiorcow-inromacja-lipiec-22.pdf157.67kBPobierz
Wzór wniosku o wsparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużeniawzor-wniosku-o-wsparcie-promese-lub-pozyczke-na-splate-zadluzenia.pdf201.65kBPobierz
Skontaktuj się z nami